АГП-20-5, АГП-20-3

АГП-20-5, АГП-20-3
Բնութագրեր

Տեխնիկական բնութագրեր

Տվյալ ինֆորմացիան կրում է միայն տեղեկատվական բնույթ և սպառիչ չէ

Կռունկի բազային շասսի МАЗ-4371Р2-441-001; МАЗ-437043-341
Շասսիի շարժիչ ММЗ Д-245.30Е3; ММЗ Д-245.35Е4
Բեռների բարձրացման կարողություն
Բեռների բարձրացման մաքսիմալ կարողություն, տ 250
Մաքսիմալ բարձրացում, մ 20